Meistro naudojimosi taisyklės

Meistro naudojimosi taisyklės

Atnaujinta 2016 m. gruodžio 19 d.


Šios taisyklės apibrėžia meistro naudojimosi Fixipro programėlės meistrui interneto svetaine, mobiliosiomis programėlėmis ir kitais prieinamais kanalais sąlygas.

Fixipro yra platforma, prieinama interneto puslapiu www.fixipro.com , www.fixipro.lt ar viešai prieinamomis mobiliosiomis programėlėmis, kuri leidžia visais įmanomais kanalais įkelti problemą, gauti meistrų pasiūlymus ir apmokėti už meistrų suteiktas paslaugas (ne visose šalyse), toliau vadinama Fixipro.

Fixipro partner yra programėlė, skirta meistrui gauti klientų užklausas įvairiais kanalais, įskaitant, bet neapsiribojant interneto puslapius www.fixipro.com, www.fixipro.lt, mobiliąsias Fixipro programėles klientams ir kitus, klientams prieinamus kanalus.

Fixipro galimybės neapsiriboja problemos įkėlimu ar atsiskaitymu už suteiktas paslaugas. Vartotojams yra leidžiama susirašinėti tarpusavyje, perduoti vaizdinę informaciją, o galimybės yra nuolatos atnaujinamos.

Fixipro yra tik informacijos mainų ir tarpusavio santykių, atsiskaitymų valdymo sistema, tačiau Fixipro neteikia jokių paslaugų ir neatsako už Fixipro partnerių – meistrų teikiamų paslaugų kokybę.

Kiekvienas meistras yra pats atsakingas už savo teikiamų paslaugų kokybę ir įsipareigoja teikti paslaugas, atitinkančias meistro šalies teritorijoje galiojantiems teisės aktams ir reikalavimams.

Registruojantis Fixipro partneriu meistro gali būti paprašyta nurodyti savo mokėjimo informaciją (sąskaitos numerį), į kurį bus pervedami atsiskaitymai už meistro suteiktas paslaugas (ne visose šalyse. Mokėjimo informacija bus perduota atsiskaitymų partneriui ir nebus perduodama jokiems kitiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant Fixipro klientus. Mokėjimo informacija bus naudojama tik atsiskaitymams su Fixipro partneriu – meistru ir tik tada, kuomet atsiskaitymo faktas bus patvirtintas kliento.

Fixipro taip pat suteikia galimybę atlikti nemokamus, garantinius ir kitokius darbus, už kuriuos klientas neturi atsiskaityti atlikus darbą. Bet kokiu atveju meistras įsipareigoja pažymėti šią informaciją platformoje.

Klientams įkėlus darbą į platformą, Fixipro partneriai – meistrai, klientui pateikia savo pasiūlymus atlikti nurodytą darbą.

Klientas turi teisę pasirinkti ar priimti ar nepriimti meistro pasiūlymą ir darbo įkėlimas neįpareigoja kliento rinktis vieną ar kitą meistrą.

Priimdamas pasiūlymą klientas sutinka, kad jam yra priimtinas meistro pasiūlymas ir klientas įsipareigoja, kad su meistru atsiskaitys meistro pasiūlyme nurodytomis, ar vidiniais susirašinėjimais sutartomis sąlygomis.

Meistrui atlikus darbą ir patvirtinus galutinę darbo kainą klientas gauna patvirtinimo užklausą, kurią patvirtinus klientas sutinka, kad paslaugos atliktos kokybiškai ir klientas sutinka pervesti meistrui užklausoje nurodytą sumą. Ta suma yra nurašoma nuo kliento mokėjimo kortelės, kuri yra nurodyta kliento mokėjimo informacijoje ir pervedama į meistro sąskaitą. Meistras sutinka, kad Fixipro jam perduodama informacija apie sėkmingą kliento atsiskaitymą yra pakankama ir meistras nereikš jokių pretenzijų klientui dėl papildomų garantijų.

Naudodamasis Fixipro meistras sutinka, kad nuo kliento sumokamos sumos bus automašiškai nuskaičiuotas Fixipro platformos naudojimosi mokestis, kuris yra 5% (penki procentai) nuo atsiskaitymo sumos. Į šį mokestį yra įskaičiuotos su mokėjimo vykdymu ir persiuntimu į meistro sąskaitą susijusios išlaidos.

Meistras taip pat sutinka, kad nuo kliento sąskaitos nurašytos lėšos bus pervestos į meistro sąskaitą ne anksčiau kaip per 3 (tris) darbo dienas, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) darbo dienas.

Naudodamasis paslaugomis meistras sutinka, kad visus kliento ir meistro ginčus šalys turi spręsti tarpusavyje.

Meistrui atlikus darbą ir klientui patvirtinus mokėjimą, klientas turi teisę įvertinti meistro darbo kokybę suteikdamas savo vertinimą bei palikdamas komentarą. Klientas sutinka, kad vertinimas bus įtakojamas tik asmeninės patirties ir nuomonės, tačiau meistras turi užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę savarankiškai ir Fixipro nedaro jokios įtakos klientų vertinimams.

Fixipro turi teisę nesiųsti klientų užklausų meistrams, kurių vertinimai yra prastesni, nei kitų meistrų vertinimo vidurkis.

Fixipro turi teisę stabdyti meistro lėšų išmokėjimą, riboti prieigą prie platformos ar kitaip pažeisti meistro lūkesčius jeigu meistras pažeidžia šias taisykles ir/arba klientas (ar teisėsaugos institucija) pareiškia pretenzijas meistrui arba meistras kitaip pažeidžia kitų šalių interesus.

Fixipro turi teisę papildyti ar keisti šias taisykles be išankstinio meistrų perspėjimo.