Kliento naudojimosi taisyklės

Kliento naudojimosi taisyklės

Atnaujinta 2016 m. gruodžio 19 d.


Šios taisyklės apibrėžia kliento naudojimosi Fixipro programėlės klientui interneto svetaine, mobiliosiomis programėlėmis ir kitais prieinamais kanalais sąlygas.

Fixipro yra platforma, prieinama interneto puslapiu www.fixipro.com , www.fixipro.lt ar viešai prieinamomis mobiliosiomis programėlėmis, kuri leidžia visais įmanomais kanalais įkelti problemą, gauti meistrų pasiūlymus ir apmokėti už meistrų suteiktas paslaugas (ne visose šalyse), toliau vadinama Fixipro.

Fixipro galimybės neapsiriboja problemos įkėlimu ar atsiskaitymu už suteiktas paslaugas. Vartotojams yra leidžiama susirašinėti tarpusavyje, perduoti vaizdinę informaciją, o galimybės yra nuolatos atnaujinamos.

Fixipro yra tik informacijos mainų ir tarpusavio santykių, atsiskaitymų valdymo sistema, tačiau Fixipro neteikia jokių paslaugų ir neatsako už Fixipro partnerių – meistrų teikiamų paslaugų kokybę.

Prieš įkeliant problemą Fixipro gali paprašyti suvesti kliento mokėjimo informaciją (kreditinės kortelės ar kitų atsiskaitymo priemonių informaciją), kuri bus perduota atsiskaitymų partneriui ir nebus perduodama jokiems kitiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant Fixipro partnerius – meistrus. Mokėjimo informacija bus naudojama tik atsiskaitymams su Fixipro partneriu – meistru ir tik tada, kuomet atsiskaitymo faktas bus patvirtintas kliento.

Įkėlus darbą į platformą, Fixipro partneriai – meistrai, klientui pateikia savo pasiūlymus atlikti nurodytą darbą.

Klientas turi teisę pasirinkti ar priimti ar nepriimti meistro pasiūlymą ir darbo įkėlimas neįpareigoja kliento rinktis vieną ar kitą meistrą.

Priimdamas pasiūlymą klientas sutinka, kad jam yra priimtinas meistro pasiūlymas ir klientas įsipareigoja, kad su meistru atsiskaitys meistro pasiūlyme nurodytomis, ar vidiniais susirašinėjimais sutartomis sąlygomis.

Meistrui atlikus darbą ir patvirtinus galutinę darbo kainą klientas gauna patvirtinimo užklausą, kurią patvirtinus klientas sutinka, kad paslaugos atliktos kokybiškai ir klientas sutinka pervesti meistrui užklausoje nurodytą sumą. Ta suma yra nurašoma nuo kliento mokėjimo kortelės, kuri yra nurodyta mokėjimo informacijoje ir pervedama į meistro sąskaitą. Klientas sutinka, kad visas vėlesnes pretenzijas galės reikšti tik meistrui ir Fixipro neturi įtakos nei paslaugų kainai, nei kokybei.

Naudodamasis paslaugomis klientas sutinka, kad visus kliento ir meistro ginčus šalys turi spręsti tarpusavyje.

Meistrui atlikus darbą ir klientui patvirtinus mokėjimą, klientas turi teisę įvertinti meistro darbo kokybę suteikdamas savo vertinimą bei palikdamas komentarą. Klientas sutinka, kad vertinimas bus įtakojamas tik asmeninės patirties ir nuomonės.

Fixipro turi teisę riboti klientų prieigą prie platformos ir neleisti įkelti naujų užklausų, jeigu klientas pažeidžia šias taisykles ar įžeidinėja Fixipro partnerius – meistrus.

Fixipro turi teisę papildyti ar keisti šias taisykles be išankstinio klientų perspėjimo.